Minimumloon en minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2018

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon wijzigen per 1 januari 2018.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband is per 1 januari 2018:

  • € 1.578,00 per maand ( nu € 1.551,60 )
  • € 364,15 per week ( nu € 358,05 )
  • € 72,83 per dag ( nu € 71,61 )

Het minimumjeugdloon per 1 januari 2018:

Minimumloon naar 21 jaar
Vanaf 1 juli 2017 gaat het minimumjeugdloon in 2 stappen omhoog, zodat jongeren in 2019 vanaf 21 jaar het wettelijk minimumloon voor volwassenen gaan verdienen. Het minimumjeugdloon voor jongeren van 18 tot en met 20 jaar stijgt mee.

Meer informatie
De publicatie met alle bedragen en een toelichting  vindt u in de Staatscourant van 17 oktober 2017.

Op Rijksoverheid.nl vindt u een rekenhulp om het juiste minimumloon te berekenen.

Na 2017-10-23 07:00:09 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Minimumloon en minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2018 ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.