Mogelijk onjuiste aanslagen Vpb bij gebruik functionele valuta

Aanslagen vennootschapsbelasting over boekjaren vóór 2016 waarbij aangifte is gedaan in een andere valuta dan euro’s, kunnen relatief kleine onjuistheden bevatten.

Tot 2016 werd deze functionele valuta tegen een gemiddelde maandkoers omgerekend naar de euro. Vanaf 2016 is de regelgeving gewijzigd en gebeurt dit tegen de meer nauwkeurige gemiddelde dagkoers. Het  automatiseringssysteem van de Belastingdienst is hierop aangepast en gebruikt nu ook de gemiddelde dagkoers. Het systeem van de Belastingdienst doet dit echter, ten onrechte, ook voor boekjaren vóór 2016. Omdat de gemiddelde dagkoers wat kan afwijken van de gemiddelde maandkoers, kunnen hierdoor onjuiste aanslagen ontstaan. Het verschil kan in het nadeel of voordeel van u zijn.

Vragen ?