Nieuw in 2017: het lage-inkomensvoordeel (LIV)

Per 1 januari 2017 gaat de nieuwe regeling ‘lage-inkomensvoordeel (LIV)’ in. LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers met een laag loon in dienst hebben.

LIV maakt onderdeel uit van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL). Deze wet bestaat uit 2 tegemoetkomingen voor werkgevers: het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het loonkostenvoordeel (LKV).

LIV gaat in op 1 januari 2017, LKV volgt een jaar later: 1 januari 2018. Beide tegemoetkomingen zijn erop gericht om werknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen

Meer informatie? Neem contact met ons op.