Ontslag aanvragen, hoe doet u dat?

Voor het aanvragen van ontslag voor een werknemer, bestaan 4 ontslagroutes. Een overzicht van deze routes vindt u op uwv.nl.

Elke ontslagroute kent zijn eigen regels. Bij een ontslagaanvraag maakt het voor de procedure uit of er bijvoorbeeld bedrijfseconomische of persoonlijke redenen voor het ontslag zijn.

De 4 ontslagroutes:

  • ontslag om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid: via UWV
  • ontslag om persoonlijke redenen: via de kantonrechter
  • ontslag waarbij geen toestemming van UWV of kantonrechter nodig is. Dit is onder meer het geval bij wederzijds goedvinden of tijdens een proeftijd
  • collectief ontslag: als sprake is van 20 ontslagen of meer binnen 3 maanden in 1 werkgebied. Het is verplicht dit te melden bij UWV en onder andere de vakbond(en).

Meer informatie
Lees meer over de 4 ontslagroutes op uwv.nl.