Overzicht belastingverdragen per 2018

Ministerie van Financiën heeft een overzicht gepubliceerd met alle belastingverdragen in 2018. 

Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten bijv. ter voorkoming van dubbele heffing van directe belastingen. Ook wordt in de verdragen de uitwisseling van fiscale informatie geregeld, of zijn de toewijzingsregels opgenomen over welk land mag heffen over onder meer loon en pensioen.

In de lijst zijn niet alleen belastingverdragen opgenomen, maar ook andere regelingen, zoals de Belastingregeling voor het Koninkrijk. Het verdragenoverzicht wordt elk kwartaal bijgewerkt.