Salderingsregeling zonnepanelen ongewijzigd verlengd tot 2023

Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Snel (Financiën) hebben besloten de salderingsregeling voor zonnepanelen tot 1 januari 2023 ongewijzigd voort te zetten.

Tot 1 januari 2023 verandert er niets voor wie al zonnepanelen heeft. Het blijft hierdoor financieel aantrekkelijk voor huishoudens en bedrijven om te investeren in zonnepanelen. Eigenaren van zonnepanelen kunnen 3 jaar langer salderen dan was voorzien in het regeerakkoord.

Afbouwen
Per 1 januari 2023 zal de salderingsregeling geleidelijk afbouwen. Dat wil zeggen dat het voordeel dat huishoudens en bedrijven ontvangen op hun energiebelastingen – in ruil voor het terugleveren aan het net – elk jaar iets vermindert.

Vanaf 2023 zal ieder huishouden en bedrijf met zonnepanelen automatisch meegaan met de afbouw van salderen.

Na 2019-04-23 07:00:22 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Salderingsregeling zonnepanelen ongewijzigd verlengd tot 2023 ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.