Start steekproef schenk- en erfbelasting

Binnenkort start de Belastingdienst met de steekproef schenk- en erfbelasting. Hebt u recentelijk een aangifte erfbelasting over 2018, 2019 of 2020 ingediend? Dan is het mogelijk dat u over deze aangifte een brief ontvangt van het ‘Expertisecentrum Schenk- en Erfbelasting’. 
 
Vanaf dit jaar selecteert de Belastingdienst uit alle ingediende aangiften erfbelasting een aantal aangiften. Dat gebeurt volledig willekeurig en zonder specifiek voorafgaande aanleiding. Door deze aangiften te beoordelen, ontstaat meer inzicht in onderdelen die mis kunnen gaan in het aangifteproces. De opzet is om de systemen beter en eenvoudiger in te richten voor gebruikers. Ook wil de Belastingdienst weten voor welke zaken een duidelijkere uitleg noodzakelijk is.
 
Na de zomer staat de steekproef voor 2021 in de agenda.
 
Extra informatie
In de brief vraagt de Belastingdienst om extra informatie op te sturen. Dit kan zijn in de vorm van een toelichting en/of aanvullende documenten. Als uit de door u opgestuurde informatie blijkt dat de aangifte klopt, dan ontvangt u de definitieve aanslag(en) erfbelasting. Als van de aangifte wordt afgeweken, ontvangt u een brief waarin de Belastingdienst een correctie aankondigt.