accountantskantoor utrecht

Rouwproces en klachtenprocedure geen excuus voor te laat beroepschrift

Het hof oordeelt dat in dit geval geen sprake is van een verschoonbaar verzuim voor het te laat indienen van een beroepschrift. De heer B ging tijdig in beroep tegen zijn IB-navorderingsaanslag 2007. De rechtbank verklaarde het beroep op 18 februari 2016 ongegrond. De termijn voor hoger beroep eindigde op 31 maart 2016. B ging pas in juni 2016 in […]

Accountant Gorinchem

Geen verschoonbaar verzuim i.v.m. ziekte en mantelzorg

Het hof verklaarde het beroepschrift van mevrouw B niet ontvankelijk. Zij slaagt er niet in aannemelijk te maken dat zij redelijkerwijs niet in verzuim is geweest i.v.m. haar eigen ziekte en drukte als mantelzorgster.  Mevrouw B diende haar (hoger) beroepschrift te laat in. Het hof oordeelde dat de niet-ontvankelijkverklaring dan ingevolge art. 6:11 Awb nog […]

Accountant Gorinchem

Beroepschrift in cassatie te laat door gebruik onjuist postbusnummer

De Hoge Raad verklaart het cassatie beroepschrift niet-ontvankelijk nu het te laat is ingediend. De vermelding van een onjuist postbusnummer komt voor rekening van belanghebbende. X BV diende een beroepschrift in cassatie in. De gemachtigde stuurde het beroepschrift echter naar een onjuist postbusadres. PostNL heeft het beroepschrift vanwege de onjuiste adressering geretourneerd. Op de dag […]