Tegemoetkoming ontvangers Duits pensioen belastbaar inkomen

Als u pensioen uit Duitsland ontvangt kunt u een tegemoetkoming krijgen van de Deutsche Rentenversicherung (DRV). Deze tegemoetkoming behoort tot het belastbaar inkomen uit werk en inkomen. Dit schrijft staatssecretaris van Financiën Menno Snel in antwoord op Kamervragen.

Deutsche Rentenversicherung

Inwoners van Nederland met een pensioen uit Duitsland kunnen een tegemoetkoming krijgen van de DRV voor de premie Wet langdurige zorg (Wlz) en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) die zij in Nederland hebben betaald.

Het recht op een tegemoetkoming bestaat omdat inwoners van Nederland doorgaans sociaal verzekerd zijn in Nederland en over de door de DRV uitgekeerde bedragen premieplichtig zijn. Als u premieplichtig was geweest in Duitsland zou u ook recht hebben gehad op een tegemoetkoming in de kosten van de ziekteverzekering.

Deze tegemoetkoming is belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1).

Meer informatie
Wilt u meer weten? Lees de antwoorden op Kamervragen.