Teruggevorderde uitkering is nog geen negatief loon

Van negatief loon is pas sprake als het teruggevorderde bedrag ook daadwerkelijk is betaald, verrekend, ter beschikking gesteld of rentedragend is geworden. Dat oordeelt Hof Den Haag
 
Een man heeft onterecht een ziektewetuitkering ontvangen over de periode van 18 november 2013 tot en met 11 oktober 2015. UWV vordert de uitbetaalde uitkering terug, maar constateert dat de man het bedrag voorlopig niet kan terugbetalen.

Negatief loon

De man stelt dat hij door de vordering per saldo geen bedrag van UWV heeft ontvangen. Daarom dient hij een bezwaarschrift inkomstenbelasting in. De inspecteur is het niet eens met de stelling van de man, wijst het bezwaar af en handhaaft de over 2015 opgelegde aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen.
 
Nu de bedragen nog niet zijn teruggestort, oordeelt ook het hof dat de uitkering belastbaar is als inkomsten uit werk en woning. Er is geen sprake van negatieve inkomsten.