Vanaf 2020 meldplicht grensoverschrijdende constructies

Het kabinet bereidt nieuwe wetgeving voor die intermediairs verplicht vanaf 1 juli 2020 grensoverschrijdende constructies te melden. Informatie die vanaf dan geleverd moet worden gaat terug tot 25 juni 2018.

De nieuwe wetgeving vloeit voort uit een Europese richtlijn die in maart dit jaar is aangenomen. Vanaf 31 oktober 2020 zijn belastingdiensten van Europese lidstaten verplicht onderling informatie uit te wisselen.

Grensoverschrijdende constructies kunnen worden gebruikt om belasting te ontduiken. Met het nieuwe waarschuwingssysteem krijgen belastingdiensten meer informatie over potentiële misbruiksituaties, zodat zij hierop ook actie kunnen ondernemen.

Internetconsultatie
In de komende periode werkt het kabinet de richtlijn nog in wet- en regelgeving uit. Dit najaar volgt nog een internetconsultatie waarmee belanghebbenden een reactie kunnen geven op de voorgenomen wetgeving.

Informatieplicht
Het ministerie van Financiën stelt belanghebbende nu al op de hoogte, omdat de informatieplicht zal gaan gelden vanaf 25 juni 2018. De informatie over de periode van 25 juni tot 1 juli 2020 hoeft pas uiterlijk 31 augustus 2020 aan de Belastingdienst te worden verstrekt.