Overzicht met wijzigingen WAB 2020

Vanaf 7 oktober kunt u radiospotjes horen over de veranderende regels op het gebied van arbeidscontracten en ontslag. Hiermee hoopt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werknemers en werkgevers ertoe te bewegen zich al vóór 1 januari te informeren over de nieuwe regels.
 
Op rijksoverheid.nl/wab vinden werkgevers en werknemers informatie over de wijzigingen per 1 januari 2020.
De belangrijkste wijzigingen in 2020 zijn:
 
  • Vast contract: lage WW-premie, flexibel contract: hoge WW-premie De werkgever betaalt vanaf 1 januari 2020 een lage WW-premie voor werknemers die een schriftelijke arbeidsovereenkomst hebben voor onbepaalde tijd en als geen sprake is van een oproepovereenkomst. Voldoet het contract niet aan de voorwaarden dan betaalt hij een hoge premie.
  • Oproepkrachten: aanbod voor vaste uren na 12 maanden Vanaf 1 januari moet de werkgever oproepkrachten die dan 12 maanden in dienst zijn, een aanbod doen voor een vast aantal uren.
  • Oproepkrachten: oproeptermijn 4 dagen Vanaf 2020 moeten werkgevers oproepkrachten minstens 4 dagen van tevoren oproepen voor werk. Als de werkgever een oproep binnen 4 dagen afzegt, heeft de oproepwerknemer recht op loon over de uren waarop hij was opgeroepen.
  • Payrollwerkgevers: arbeidsvoorwaarden worden gelijk De payrollwerkgever moet de payrollwerknemers vanaf 1 januari dezelfde arbeidsvoorwaarden geven als medewerkers die werken bij het bedrijf waar de payrollwerknemer werkt. Huurt een werkgever medewerkers in via een uitzend- of payrollbedrijf? Dan moet hij dat bedrijf informeren over welke arbeidsvoorwaarden hij heeft voor zijn eigen medewerkers.
  • Transitievergoeding vanaf de 1e werkdag Vanaf 1 januari moet de werkgever bij een ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract vanaf de 1e werkdag een transitievergoeding betalen. Het maakt dan niet meer uit hoe lang de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. De opbouw wordt gelijk voor alle werknemers, ongeacht hun leeftijd en de duur van het dienstverband. De verhoogde opbouw voor werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn vervalt.
  • Nieuwe mogelijkheid voor ontslag: cumulatiegrond Vanaf 1 januari 2020 wordt ontslag via de kantonrechter ook mogelijk wanneer omstandigheden uit meerdere ontslaggronden voldoende aanleiding daarvoor geven. Bij ontslag op basis van de cumulatiegrond kan de rechter een extra vergoeding toekennen aan de werknemer.
  • Ketenregeling: 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar Vanaf 2020 kunnen werkgever en werknemer 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aangaan. Het 4e contract is dan automatisch een vast contract. De termijn van 6 maanden tussen contracten kan bij cao worden verkort tot 3 maanden bij tijdelijk terugkerend werk (niet beperkt tot seizoensarbeid) dat de werknemer maximaal 9 maanden per jaar verricht.
 
De veranderingen op het gebied van arbeidscontracten en ontslag zijn het gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Deze wet gaat in per 1 januari 2020.