Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie beschikbaar

De Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie is gepubliceerd op de internetsite van Ondernemersplein.
Dit is een online vragenlijst waarmee de opdrachtgever duidelijkheid kan krijgen over de arbeidsrelatie met een opdrachtnemer. Het gaat nog om een pilot.
 
De regels over inhuur van zzp’ers zijn voor veel opdrachtgevers onduidelijk. Daarom heeft het kabinet een webmodule laten maken die kan helpen bij de beoordeling van de arbeidsrelatie.
 
De vragenlijst is een hulpmiddel om vast te stellen of de opdrachtnemer de werkzaamheden buiten een dienstbetrekking kan uitvoeren.
 
Pilot
Deze pilot duurt in ieder geval 6 maanden. Gedurende de pilotfase geeft de webmodule een indicatie van de arbeidsrelatie voor zover dat mogelijk is. Deze uitkomsten hebben geen juridische status.
 
Mogelijke uitkomsten
Als u alle vragen in de webmodule heeft beantwoord, krijgt u 1 van de volgende uitkomsten:
  • Op basis van de door u gegeven antwoorden lijkt het erop dat u de klus buiten dienstbetrekking kunt laten uitvoeren.
  • Op basis van de door u gegeven antwoorden lijkt het erop dat er sprake zou kunnen zijn van een dienstbetrekking. Als op deze manier zou worden gewerkt is de kans groot dat er sprake is van een dienstbetrekking.
  • Op basis van de door u gegeven antwoorden kan geen oordeel worden gegeven over de arbeidsrelatie. De antwoorden wijzen zowel op werken buiten dienstbetrekking als op werken in dienstbetrekking.
Gebruik webmodule
Deelname aan de webmodule is vrijwillig en de opdrachtgever kan deze anoniem invullen.
https://ondernemersplein.kvk.nl/webmodule-beoordeling-arbeidsrelatie/