Werknemers opnieuw opgenomen in doelgroepregister

Door een wijziging in de regels zijn een aantal werknemers opnieuw opgenomen in het doelgroepregister. Dit kan voor de werkgever extra voordelen opleveren.
 
Vanaf 1 december 2018 zijn de volgende werknemers teruggeplaatst in het doelgroepregister:
  • werknemers met Oude Wajong of Wajong 2010
  • werknemers met een WSW-indicatie (voormalige Wet Sociale Werkvoorziening)
  • werknemers met een WIW- of ID-baan (voormalige Wet inschakeling werkzoekenden/voormalig Besluit In- en doorstroombanen)
Dat betekent dat zij weer meetellen voor de banenafspraak en de quotumregeling. De werkgever kan daardoor voor deze werknemers weer gebruikmaken van verschillende regelingen en voordelen, zoals de no-riskpolis en het loonkostenvoordeel (LKV).