Wijziging algemene voorwaarden

Onze tot dusver geldende algemene voorwaarden van ons kantoor zijn geactualiseerd en gemoderniseerd. Bijgaand treft u een exemplaar van de nieuwe algemene voorwaarden aan. Deze algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle lopende opdrachten.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam d.d. 19 juni 2017,  onder nummer 39/2017. Deze algemene voorwaarden zijn ook te raadplegen op of te downloaden via onze website https://www.struikaccountants.nl/disclaimer/ . Deze voorwaarden zullen van toepassing zijn op doorlopende opdrachten, zonder dat daarvoor vereist is dat elke keer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden schriftelijk wordt vastgelegd.

De bijgesloten nieuwe voorwaarden zijn, ter vervanging van de oude voorwaarden, vanaf 1 januari 2018 van toepassing op onze offertes en thans lopende overeenkomsten.

Voor het geval u zich niet met de nieuwe versie van de algemene voorwaarden kunt verenigen, verzoeken wij u dat binnen één maand na verzending van deze e-mail schriftelijk dan wel per e-mail aan ons te berichten, bij gebreke waarvan u wordt verondersteld akkoord te gaan met de inhoud van de bijgesloten nieuwe algemene voorwaarden. Tevens treft u als bijlage een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de oude en de nieuwe voorwaarden aan. Wij verzoeken u hiervan goede nota te nemen.