wijziging belastingverdrag Nederland-Duitsland

Nederland en Duitsland hebben gewijzigde afspraken gemaakt over het heffingsrecht over (kortdurende) socialezekerheidsuitkeringen en over het tegengaan van belastingontwijking. Beide landen hebben het wijzigingsprotocol op 24 maart 2021 ondertekend. Het wachten is nu op goedkeuring van beide parlementen, waarna het wijzigingsprotocol van toepassing wordt bij het belastingverdrag.
 
In een belastingverdrag staan afspraken die moeten voorkomen dat:
  1. bedrijven of burgers dubbel belasting betalen
  2. geen belasting wordt betaald
Wat verandert er?
Het protocol past de verdeling aan van heffingsrechten over bepaalde socialezekerheidsuitkeringen. Het gaat onder andere om Krankengeld (uitkering bij ziekte) en Elterngeld (uitkering voor ouders met jonge kinderen). In alle gevallen mag het land dat de socialezekerheidsuitkering verstrekt, deze ook belasten. Hierdoor worden Duitse netto-socialezekerheidsuitkeringen niet langer belast in Nederland.
 
Een andere wijziging is het voorkomen van gebruik van voordelen van het verdrag, alleen met het doel belastingheffing te ontwijken. Dit gebeurt door antimisbruikbepalingen van het zogenoemde BEPS-project tegen belastingontwijking in het verdrag op te nemen. Hiermee voldoet het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland ook aan de minimumstandaard van dit project.
 
Thuiswerkdagen
Naast deze wijzigingen verkennen Nederland en Duitsland de mogelijkheid om voor de thuiswerkdagen van grensarbeiders een specifieke regeling in het belastingverdrag overeen te komen. Er zijn wel al tijdelijke afspraken gemaakt over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen in coronatijd.
 
Coronomaatregelen
Los van het wijzigingsprotocol heeft Nederland over het belasten van bepaalde netto-socialezekerheidsuitkeringen in coronatijd tijdelijk afspraken gemaakt met Duitsland. Het gaat dan om Kurzarbeitergeld, Insolvenzgeldof Arbeitslosengeld. Is het nettobedrag van de uitkering lager dan € 15.000? Dan wordt onder voorwaarden geen belasting in Nederland betaald. Deze vrijstelling geldt voor uitkeringen die ontvangen zijn in de periode van 11 maart 2020 tot en met 30 juni 2021.