Overgangsregeling belastingverdrag met Duitsland vervalt vanaf 2017

Woont u in Duitsland of bent u inwoner van Duitsland is? Vanaf 2017 kunt u dan misschien geen gebruik meer maken van de Overgangsregeling belastingverdrag met Duitsland.

Lees hier onze eerdere berichtgeving over het verdrag met Duitsland.

Sinds 1 januari 2016 geldt een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland. Ontvangt u in totaal meer dan € 15.000 aan pensioenen, lijfrenten en socialezekerheidsuitkeringen uit Nederland? Dan mag Nederland volgens het nieuwe verdrag belasting heffen.

Vóór 2016 kon u onder bepaalde voorwaarden kiezen voor het zogenoemde overgangsrecht. Daardoor was het oude verdrag nog 1 jaar van toepassing en kon u vrijstelling krijgen voor het betalen van belasting in Nederland.

Vanaf 2017 kan dat niet meer en heeft u misschien geen recht meer op die vrijstelling. Als dat zo is, informeert de Belastingdienst u en uw uitkeringsinstantie hierover.

Let op! Als de Belastingdienst niets laat horen, blijft de vrijstelling gelden tot de datum die op de vrijstelling staat.

Bron: belastingdienst.nl