Accountant Gorinchem

Beroepschrift in cassatie te laat door gebruik onjuist postbusnummer

De Hoge Raad verklaart het cassatie beroepschrift niet-ontvankelijk nu het te laat is ingediend. De vermelding van een onjuist postbusnummer komt voor rekening van belanghebbende. X BV diende een beroepschrift in cassatie in. De gemachtigde stuurde het beroepschrift echter naar een onjuist postbusadres. PostNL heeft het beroepschrift vanwege de onjuiste adressering geretourneerd. Op de dag […]

accountantskantoor Gorinchem

Nieuw formulier ontslagvergunning per 1 juli 2015

Vanaf 1 juli kunt u de nieuwe aanvraagformulieren voor een ontslagvergunning van UWV uploaden via het werkgeversportaal. Op 1 juli gaan de nieuwe ontslagregels van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in. Dit betekent voor u dat u bij het UWV een ontslagvergunning moet aanvragen als er sprake is van: · ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid · ontslag […]

Accountant Gorinchem

Stichting ontwikkeling netwerk is ANBI

De rechtbank vond dat de stichting wel het algemeen nut beoogt, maar niet aannemelijk maakt dat zij met haar feitelijke werkzaamheden voor ten minste 90% het algemeen belang dient. Het hof oordeelt echter dat ook dat laatste aannemelijk is gemaakt, en merkt de stichting aan als ANBI.  Stichting X beoogt onder meer een trans-Atlantisch netwerk […]

Accountant Gorinchem

Aanvragen Subsidieregeling praktijkleren

Vanaf vandaag – dinsdag 2 juni 2015 –  is het eLoket om de Subsidieregeling praktijkleren aan te vragen open. Dat betekent dat bedrijven die in het huidige schooljaar leerwerkplaatsen hebben aangeboden vanaf dan subsidie kunnen aanvragen. RVO heeft het aanvraagformulier veranderd en subsidie aanvragen zou hierdoor makkelijker moeten verlopen. U kunt 2015 een subsidieaanvraag indienen vanaf […]

Handboek Ondernemen 2015 voor startende en kleine ondernemers

De Belastingdienst heeft het ‘Handboek Ondernemen 2015’ gepubliceerd. Het handboek is voor iedereen die een onderneming wil starten of al een onderneming heeft, en zelf zijn administratie doet. In het handboek vindt u informatie voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en sociale verzekeringspremies. Er staat ook in welke eisen de Belastingdienst stelt […]

Wiebes stuurt brief Investeringsagenda naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Wiebes heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de toekomstige ontwikkelingen van de Belastingdienst. Daarbij staat moderne communicatie met burgers en bedrijven centraal. Een ander speerpunt is het intelligent gebruik van data voor beter toezicht. Hierdoor zal een deel van het werk van de Belastingdienst verminderen of verdwijnen. De veranderingen zijn noodzakelijk om voorbereid te […]