Accountant Gorinchem

Griffierecht terecht geheven van 9 erven en niet van 1 vereffenaar

De Hoge Raad oordeelt dat terecht griffierecht is geheven van iedere belanghebbende en niet uitsluitend van de vereffenaar. A overleed in 2008 en heeft haar neef B bij testament tot enig erfgenaam benoemd onder de last van legaten aan 8 andere personen. Tot de nalatenschap behoorden haar woonhuis en achttien verhuurde woningen. Bij beschikking van […]

accountantskantoor Gorinchem

Aansprakelijkheid beherend vennoot voor schulden die zijn ontstaan voor diens aantreden?

Nieuwe vennoten van een vennootschap onder firma (v.o.f.) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de v.o.f. die ten tijde van hun toetreding tot de v.o.f. bestaan of daarna zullen ontstaan. Datzelfde geldt voor nieuwe beherend vennoten van een commanditaire vennootschap (cv). Dat heeft de Hoge Raad verduidelijkt in zijn belangrijke uitspraak van vrijdag 13 […]

Belastingdienst verstuurt 10.000 brieven aan zonnepaneelhouders

De Belastingdienst stuurt vandaag (27  maart 2015)  10.000 brieven aan houders van zonnepanelen. In de brief staat dat de ontvanger vanaf 1 januari 2015 geen btw-aangifte hoeft te doen. De brief geeft ook aan welke voorwaarden hiervoor gelden. De brief wordt verstuurd aan belastingplichtigen die enkel vanwege de aanschaf van zonnepanelen als ondernemer in onze […]

Verwarming aanpassen aan milieu-eisen in 2015? Denk aan fiscale aftrek

Maakt u gebruik van verwarmingsketels, stoomketels, diesel- en gasmotoren of gasturbines? In 2017 moeten deze installaties aan nieuwe emissie-eisen voldoen. Bedrijven die hierin investeren, kunnen in 2015 nog een beroep doen op de fiscale regelingen MIA en Vamil. Vanaf 1 januari 2017 moeten bestaande middelgrote stookinstallaties (<50 MWth) aan nieuwe emissie-eisen in het Activiteitenbesluit voldoen. De […]