Accountant Gorinchem

Belastingdienst verstuurt 400.000 brieven over de aangifte inkomstenbelasting 2014 naar ondernemers en particulieren

Vanaf vandaag – 26 februari 2015- tot en met 10 maart 2015 verstuurt de Belastingdienst zo’n 400.000 brieven over de aangifte inkomstenbelasting 2014 naar groepen ondernemers en particulieren. Inmiddels hebben wij de brieven in ons bezit. De brieven gaan over rubrieken in de aangifte waarin relatief veel fouten worden gemaakt. In de brief wordt aangegeven dat […]

Belastingverdrag duitsland

FIOD doet doorzoekingen in onderzoek naar belastingfraude met auto’s

De Belastingdienst heeft vorig jaar tientallen bedrijven bezocht om nader onderzoek te doen naar de juistheid van de aangiften BPM. Naar aanleiding daarvan zijn € 1,5 miljoen aan naheffingsaanslagen, inclusief boetes, opgelegd. Klanten van de onderzochte bedrijven ontvangen binnenkort mogelijk een brief van de Belastingdienst. De Belastingdienst onderzoekt de juiste waarde van de auto, omdat […]

Accountant Gorinchem

Verbouwen en herstellen van woningen

Het verbouwen en herstellen van woningen ouder dan 2 jaar valt tijdelijk onder het 6%-tarief. Het 6%-tarief geldt alleen voor werkzaamheden die u afrondt in de periode van 1 maart 2013 tot 1 juli 2015. Onder verbouwings- en herstelwerkzaamheden verstaan wij: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning. Lees […]

Accountant Gorinchem

Grensoverschrijdend zakendoen met eHerkenning

Binnenkort start België een pilot in de Nederlandse agrarische sector. Nederlandse boeren kunnen dan inloggen met een eHerkenningsmiddel bij het Vlaams Agentschap voor Landbouw en Visserij (VALV). Hiermee worden de eerste stappen gezet om inloggen over de grens mogelijk te maken voor heel Nederland. VALV wil dat Nederlandse relaties, net als Belgische relaties, toegang krijgen […]

accountantskantoor Gorinchem

Subsidieregelingen energie-innovatie 1 april 2015 open

Het ministerie van Economische Zaken stelt € 103 miljoen beschikbaar voor energie-innovatieprojecten, via diverse subsidieregelingen van de Topsector Energie. Doel van deze Topsector is schone en efficiënt opgewekte energie, die Nederland economisch sterker maakt. De eerste subsidietranche is nu gepubliceerd: aanvragen indienen kan vanaf 1 april 2015. Lees hier meer over op de site van […]

Accountant Gorinchem

Aangifte schenkbelasting vóór 1 maart 2015

Als in 2014 schenkingen zijn ontvangen, moet hiervoor wellicht aangifte schenkbelasting worden gedaan. Indien het totaal van de schenkingen uitkomt boven het bedrag van een ‘normale’ vrijstelling of als de begiftigde een beroep doet op een bijzondere (verhoogde) vrijstelling (bijvoorbeeld de tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning), dan moet vóór 1 maart 2015 aangifte schenkbelasting […]

Accountant Gorinchem

Faillissement van een vof betekent niet automatisch het faillissement van de vennoten

UPDATE: 30 maart 2015, lees dit bericht: “Aansprakelijkheid beherend vennoot voor schulden die zijn ontstaan voor diens aantreden?”.   Bericht 12 februari 2015: De Hoge Raad komt in dit arrest terug op zijn beslissing dat het faillissement van een vennootschap onder firma (vof) automatisch het faillissement betekent van de vennoten. Sinds 22 april 1921 vindt […]

Accountant Gorinchem

Handboek Loonheffingen 2015 online beschikbaar

De Belastingdienst heeft het handboek Loonheffingen 2015 gepubliceerd. De pdf versie volgt later deze week. Struik Accountants & Belastingadviseurs beseft dat salarisverwerking meer is dan alleen het berekenen van het bruto / nettoloon. Kennis van loonbelasting, sociale verzekeringen, arbeidsrecht en verzuimproblematiek is van groot belang. Struik Accountants & Belastingadviseurs vindt dat verlof-, verzuim- en salarisadministratie naadloos […]

Accountant Gorinchem

Uitleg over controleverklaringen en accountantsverklaring (en)

Uitleg over accountantsverklaring (en) Een accountant kan verschillende soorten opdrachten uitvoeren,  afhankelijk van de vraagstelling van de opdrachtgever en de informatiebehoefte van de gebruiker. Hij rapporteert over de opdracht in een accountantsverklaring.  In de praktijk komt een verklaring bij de jaarrekening het meeste voor. Dit kunnen zijn: Een samenstellingsverklaring Een controleverklaring Een beoordelingsverklaring Wat de […]

Accountant Gorinchem

in 2 minuten meer weten over het referentie grootboekschema?

De brug tussen financiële administratie en rapportage Vanaf het vastleggen van transacties in de financiële administratie van een onderneming tot het daadwerkelijk samenstellen van rapportages op basis van die financiële administratie dienen er naast aggregatieslagen ook vertalingen plaats te vinden. Dit geldt zowel voor interne “eigen” rapportages, als voor externe al dan niet wettelijk verplichte […]