belastingadviseur utrecht

Aan- en verkoop zilver en goud geen ondernemerschap

Het hof oordeelde dat belanghebbende met zijn aan- en verkopen van zilver en goud geen ondernemer is voor de omzetbelasting. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond. A kocht en verkocht zilver en goud. In 2012 heeft hij aan de inspecteur een formulier “Opgaaf Startende onderneming” gezonden als ‘handelaar in edelmetaal’ en verzocht […]

SDE+ Subsidie

In Nederland werkende Belg door thuiswerkdag in België verzekerd

De Hoge Raad oordeelt dat belanghebbende geen premies volksverzekeringen in Nederland is verschuldigd. Het beroep in cassatie van de staatssecretaris is ongegrond. B woont in België. Hij is in dienst bij een in België gevestigde BVBA en verrichtte werkzaamheden op projectbasis in Nederland. Ook werkte hij regelmatig vanuit huis. De Belgische autoriteiten hebben zich op […]

BTW Bitcoin

Foto kenteken in beginsel voldoende bewijs; naheffing terecht

Het hof oordeelde dat de inspecteur de naheffingsaanslag terecht heeft opgelegd. Belanghebbende maakte niet aannemelijk dat zijn kentekenplaat was gestolen en de auto op de controlefoto een andere auto betrof. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond. A kocht in december 2012 een Ford Ka. Tot half december 2013 is de geldigheid van […]

fictieve dienstbetrekking

Verliezen op vordering van maatschap op zoon niet in aftrek op winst

De Hoge Raad volgt het oordeel van het hof dat belanghebbende geen afwaarderings- en kwijtscheldingsverlies in aanmerking mag nemen in verband met de vordering van de maatschap op de zoon. Er was sprake van een onzakelijk debiteurenrisico. B en zijn echtgenote hebben samen met hun zoon in maatschapsverband een potplantenkwekerij. De echtgenoten hebben in de […]

BTW pensioenfonds

Herinvesteringsreserve is ook mogelijk voor uitdelingswinst

De Hoge Raad komt terug van zijn oordeel in een eerder arrest; het vormen van een herinvesteringsreserve is ook mogelijk voor een voordeel als gevolg van de gedeeltelijke onttrekking van een bedrijfsmiddel.  X BV verkocht in 2005 een aantal verhuurde woningen aan haar directeur-grootaandeelhouder (dga) en aan de kinderen van de dga. Bij een boekenonderzoek […]

BTW pensioenfonds

Geen zwaardere bewijslast voor scholingsuitgaven bij ambtshalve vermindering

Anders dan de rechtbank oordeelt het hof dat bij een verzoek om ambtshalve vermindering geen sprake is van een zwaardere bewijslast voor het recht op aftrek van scholingsuitgaven. Belanghebbende moet die uitgaven aannemelijk maken en hoeft deze niet overtuigend aan te tonen. B is in loondienst bij Stichting Y. In zijn IB-aangifte 2012 claimt hij […]

modelovereenkomst

Naheffing voor privégebruik auto terecht; geen strijd met eigendomsrecht; boete verlaagd

Het hof oordeelt dat de inspecteur terecht een naheffingsaanslag heeft opgelegd aan de thuiszorgorganisatie voor het privégebruik van de auto’s door haar werknemers. De naheffing is niet in strijd met het eigendomsrecht van art. 1, EP. Ook was sprake van grove schuld maar het hof verlaagde de boete. X is een thuiszorgorganisatie met ongeveer 90 […]