accountantskantoor gorinchem

Pensioen telt ook mee bij beoordeling recht op aftrek voor werkruimte

Het hof oordeelt dat belanghebbende geen recht heeft op de aftrek van kosten voor zijn werkruimte nu hij zijn inkomsten niet hoofdzakelijk in of vanuit die werkruimte verdiende. Tot die inkomsten behoorde ook zijn pensioen. De heer B genoot een pensioen van € 93.120. Daarnaast ontving hij € 41.911 aan inkomsten uit overige werkzaamheden (ROW). Die […]

micro-onderneming

Panamapapers en Horizontaal Toezicht

Dagblad Trouw veronderstelt in een artikel van 22 april een verband tussen de Panama Papers en Horizontaal Toezicht door de Belastingdienst. Van dit verband is geen sprake, meldt de Belastingdienst. De veronderstelling dat de aangetroffen relaties tussen Panama Papers en bedrijven die onder Horizontaal Toezicht staan, strijdig zijn met het Horizontaal Toezicht is onjuist. Een […]

accountantskantoor utrecht

Rouwproces en klachtenprocedure geen excuus voor te laat beroepschrift

Het hof oordeelt dat in dit geval geen sprake is van een verschoonbaar verzuim voor het te laat indienen van een beroepschrift. De heer B ging tijdig in beroep tegen zijn IB-navorderingsaanslag 2007. De rechtbank verklaarde het beroep op 18 februari 2016 ongegrond. De termijn voor hoger beroep eindigde op 31 maart 2016. B ging pas in juni 2016 in […]

accountantskantoor utrecht

Immateriële schadevergoeding voor politieman is onbelast

De Hoge Raad beslist dat de door een politieman verkregen immateriële schadevergoeding onbelast is. Een dergelijke vergoeding vindt niet zozeer haar grond in de dienstbetrekking dat zij als daaruit genoten loon dient te worden aangemerkt. Belanghebbende (X) was in loondienst werkzaam bij de politie. Door 2 dienstongevallen heeft hij ernstig letsel opgelopen. In 2007 is […]

accountantskantoor utrecht

Geen lage bijtelling voor full-hybride auto

Hof Amsterdam bevestigt in hoger beroep dat geen sprake is van ongerechtvaardigde, ongelijke behandeling tussen full-hybride auto’s en plug-in-hybride auto’s. Het bijtellingspercentage voor het privégebruik auto van een full-hybride auto is terecht 20% in plaats van 7% van de cataloguswaarde. Belanghebbende (X) heeft een full-hybride auto (Lexus) ter beschikking gesteld aan haar enige werknemer. De […]

overnamesom pensioen

Verwijzing in zaak over bedrijfsopvolgingsfaciliteit voor aandelen in vastgoed-BV

De Hoge Raad verwijst deze zaak over de vraag of de bedrijfsopvolgingsfaciliteit van toepassing is. Het verwijzings- hof moet onderzoeken of de ontwikkelingsactiviteiten van de BV zijn aan te merken als onderneming in de zin van art. 35c SW. A overleed in 2011. Hij bezat samen met zijn twee zonen ieder 1/3 van de aandelen BV X. Aanvankelijk was […]

vrijwilligersloon kringloopwinkel

Dwangsom zonder maximum toegestaan

Den Haag – De Hoge Raad oordeelt dat het is toegestaan een dwangsom te vorderen zonder maximum. In deze zaak gaat het om een civiele vordering door de Belastingdienst, omdat belanghebbende onvoldoende informatie verstrekte aan de inspecteur. Belanghebbende B verstrekte volgens de inspecteur onvoldoende informatie over zijn bankrekeningen in het buitenland. De voorzieningenrechter veroordeelde B in 2012 tot […]

micro-onderneming

Geen verlaagd tarief voor biertje en T-shirt bij obstacle run

De rechtbank oordeelt dat de levering van het wedstrijdshirt en van het biertje zijn belast naar hun eigen algemene tarief en niet delen in het lage tarief van de obstacle run. BV X organiseert meerdere keren per jaar een obstacle run. Dit is een sportevenement waarbij hardlopen wordt gecombineerd met het overwinnen van diverse obstakels. De deelnemer […]

Salarisadministratie uitbesteden

Tandartspraktijkpand kwalificeert als woning

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie van de staatssecretaris ongegrond. Het tandartspraktijkpand kwalificeert als woning waarvoor het lage tarief van 2% aan overdrachtsbelasting geldt. BV X kocht in augustus 2014 een pand als belegging. Het betrof een hoekwoning in een rijtje eengezinswoningen in een woonwijk. Het pand was echter niet in gebruik als woning maar sinds […]

vrijwilligersloon kringloopwinkel

Gebruik camerabeelden voor naheffingsaanslagen niet geoorloofd

De Hoge Raad oordeelt dat de Belastingdienst de gegevens van de ANPR-camera’s niet mag gebruiken bij het opleggen van naheffingsaanslagen. Het privéleven van de betrokkenen wordt geraakt en hiervoor ontbreekt een voldoende precieze wettelijke grondslag. B heeft een auto van zijn werkgever tot zijn beschikking. De inspecteur heeft een beschikking “Verklaring geen privégebruik auto” gegeven. Op verzoek […]